2021-06-15 14:00Senaste nytt

Avsnitt 13: Undervisning i det flerspråkiga klassrummet

Vi reflekterar fritt kring några av resultaten i den systematiska översikten Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap. Hur kan lärare, såväl ämneslärare som modersmålslärare, använda de olika språkliga resurserna i klassrummet och varför är det viktigt att arbeta med en kombination av digitala resurser, visuellt stöd och gester? Forskningen visar att det är bra att låta eleverna använda sitt förstaspråk, men hur vet man som lärare att man når fram?

Gäster är Sharmila Vithlani, förstelärare/modersmålslärare Järfälla språkcentrum, och Åsa Wedin, professor vid Högskolan Dalarna.

Lyssna på avsnitt 13, Undervisning i det flerspråkiga klassrummet
Läs avsnitt 13, Undervisning i det flerspråkiga klassrummet

Översikten finns att läsa och ladda ner som pdf på Skolforskningsportalen. Där hittar du också tips från lärare, diskussionsfrågor och en artikel där bland andra Sharmila medverkar.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.