2021-11-18 14:00Senaste nytt

Avsnitt 17: Lustfyllt lärande?

Omslagsbild på rapporten

Vi diskuterar relationen mellan spel och spelifiering, och varför det är viktigt att ha koll på begreppen. Vi tar även upp olika typer av spelifieringsmoment som belöning och tävling, lärarens roll, och vilka moraliska dilemman man kan stöta på.

Dagens gäster är Adam Palmquist vid Göteborgs universitet och Eva Bergman på Skolforskningsinstitutet.

Lyssna på avsnitt 17: Lustfyllt lärande?
Läs avsnitt 17, Lustfyllt lärande?

Avsnittet spelades in på distans i november 2021.

Rapporten Spelifiering – ett lustfyllt sätt att lära? finns att läsa i fulltext på Skolforskningsportalen. Där kan du också få inspiration i form av diskussionsfrågor och tips från lärare.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund