2021-12-20 13:00Senaste nytt

Avsnitt 18: Lärares ledarskap främjar studiero i klassrummet

Omslag metaöversikt om studiero i klassrummet

Vi pratar om vikten av ett aktivt ledarskap, betydelsen av positiva relationer och vikten av förebyggande arbete. Vi diskuterar även hur man kan använda sig av systematiska forskningssammanställningar, i synnerhet denna metaöversikt, i arbetet.

Dagens gäster är Linda Frenning, kommunövergripande specialpedagog i Södertälje kommun, och Alva Appelgren vid Skolforskningsinstitutet.

Lyssna på avsnitt 18: Lärares ledarskap främjar studiero i klassrummet.

Avsnittet spelade in på distans i december 2021.

Den systematiska metaöversikten Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap finns att läsa i fulltext på Skolforskningsportalen. Där kan du också få inspiration i form av diskussionsfrågor och läsa en artikel om två lärares arbete med att granska översikten.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund