2020-04-08 15:26Senaste nytt

Avsnitt 2: Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Linda Ekström visar upp den tryckta boken Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

I detta avsnitt pratar vi om läsförståelse och undervisning om lässtrategier. På vilka sätt kan lässtrategier faktiskt hjälpa elever? Hur fungerar strategiundervisning? Kan användning av lässtrategier stärka likvärdigheten inom skolan?

Linda Ekström som var projektledare för den systematiska översikten Läsförståelse och undervisning om lässtrategier diskuterar vad man kommit fram till i översikten tillsammans med programledare Alva Appelgren. Sedan inspelningen gjordes har Linda börjat arbeta som lektor vid Södertörns högskola.

Avsnittet spelades in i oktober 2019.

Lyssna på avsnitt 2, Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Översikten går att ladda ner eller beställa via Skolforskningsinstitutets webbplats.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.