2022-04-27 08:30Senaste nytt

Avsnitt 21: Undersökande arbetssätt

Tre medverkande i poddavsnitt 21

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om undersökande arbetssätt, lärares vägledning och olika grader av lärarstyrning. Vi diskuterar hur man kan låta elever ställa upp en undersökande fråga, och varför det kan vara vanskligt att prata om elever som forskare. Vi diskuterar även betydelsen av att främja elevers förståelse för vetenskapens karaktär.

Gäster är Marie Danielsson, Vetenskapens hus och Eva Bergman vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.

Rapporterna om lärarens roll när elever arbetar undersökande och effekter av lärares vägledning finns att läsa på Skolforskningsportalen.

 
Avsnittet spelades in på distans i april 2022.
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund