2022-09-20 12:00Senaste nytt

Avsnitt 24: Lärares erfarenheter av att använda forskning

Tre medverkande i poddavsnittet.

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om lärares forskningsanvändning.
 
Med utgångspunkt i en rapport i serien Skolforskningsinstitutet fördjupar, som bygger på intervjuer och en enkät med lärare, diskuterar vi verksammas erfarenheter av att använda forskning vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vi pratar om hur man kan vara en medveten och kritisk läsare av forskning, liksom vad det innebär att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap.
 
Dagens gäster är Karolina Fredriksson och Karin Stolpe, som båda arbetar vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.
 
 
Avsnittet spelades in på distans i juli 2022.
 
Rapporten Erfarenheter av att använda forskning för undervisning finns att läsa och ladda ner som pdf på Skolforskningsportalen.
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund