2022-11-25 11:00Senaste nytt

Avsnitt 25: Att skriva sig till ämneskunskaper

Tre medverkande i poddavsnittet

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om att lära ämneskunskaper genom att skriva.
 
Med utgångspunkt i en rapport i serien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar diskuterar vi skrivandets innehåll och funktion, att olika typer av texter leder till olika typer av lärande. Vi pratar om analys och tolkning i relation till att återge information, och funderar över betydelsen av i vilken kontext studier är utförda.
 
Dagens gäster är Sofia Hillenborg, lärare på Norrängsskolan i Jönköpings kommun, och Åsa af Geijerstam, docent vid Uppsala universitet. Programledare är Anna Hedman.
Avsnittet spelades in på distans i november 2022.
 
Rapporten Att lära för att skriva finns att läsa och ladda ner som pdf på Skolforskningsportalen.
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna HedmanOm Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund