2023-07-19 13:00Senaste nytt

Avsnitt 31: Skolans demokratiuppdrag

Tre personer som medverkar i poddavsnittet

I dagens avsnitt pratar vi om skolans demokratiuppdrag. Vi tar avstamp i den systematiska översikten Att lära demokrati och diskuterar hur olika aspekter av demokratilärande kan främjas genom olika arbetssätt. Vi pratar om betydelsen av ett öppet klassrumsklimat och att sätta eleverna i centrum, men även om värdegrundsuppdraget, deliberativa samtal och nyhetsmedier i undervisningen.

Dagens gäster är Charlotta Granath vid Viktor Rydberg gymnasium i Sundbyberg, och Erik Amnå vid Örebro universitet. Programledare är Anna Hedman.

Lyssna på avsnitt 31: Skolans demokratiuppdrag

Den systematiska översikten Att lära demokrati finns att läsa och ladda ner som pdf på Skolforskningsportalen. Där finns också diskussionsfrågor och tips från lärare.

Avsnittet spelades in på distans i juni 2023.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund