2024-04-19 12:50Senaste nytt

Avsnitt 35: Att begripliggöra historien

Tre deltagare i poddavsnittet

I detta avsnitt av Skolforskningspodden tar vi avstamp i den systematiska översikten Historisk förståelse – undervisning i historia på högstadiet och i gymnasieskolan. Vi pratar om att forskningen betonar lärarens roll och interaktion för att elever ska få en historisk förståelse, och hur angeläget det är att eleverna kan sätta faktakunskaper i ett sammanhang. Vi diskuterar också olika kunskapssyner och vikten  av att vara medveten om dessa, inte minst i arbetet med historiska källor.

Dagens gäster är Joakim Wendell, Karlstad universitet och Ylva Sjöstedt, Nacka gymnasium. Programledare är Anna Hedman.

Lyssna på avsnitt 35: Att begripliggöra historien

Avsnittet spelades in i mars 2024.

skolforskningsportalen.se finns översikten att läsa och ladda ner som pdf. Där finns även diskussionsfrågor och tips från lärare.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman

 Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund