2024-07-08 11:54Senaste nytt

Avsnitt 37: Aktivt och medvetet jämställdhetsarbete

Tre medverkande i poddavsnittet

Dagens avsnitt handlar om aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen. Vi diskuterar maktförhållanden och könsstereotyper, och hur man kan vidga elevernas intressen. Det framkommer att det inte finns så mycket forskning som undersöker just metoder och arbetssätt inom området. Vi pratar också om betydelsen av att granska sin egen praktik, och att fundera över vilka individer som gynnas av ett visst arbetssätt.

Dagens gäster är Helena Hill vid Södertörns högskola, och Nicklas Johansson vid Lundenskolan i Skövde. Programledare är Anna Hedman.

Lyssna på avsnitt 37: Aktivt och medvetet jämställdhetsarbete

Den systematiska översikten Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen finns att läsa och ladda ner som pdf på Skolforskningsportalen. Där finns också diskussionsfrågor och tips från lärare.

Avsnittet spelades in på distans i juni 2024.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund