2020-05-04 08:33Senaste nytt

Avsnitt 4: Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Stefan Josefsson

I det här avsnittet samtalar vi om digitala lärresurser i matematikundervisningen, mer specifikt om dynamiska geometriprogram. Vi diskuterar även digitalisering av skolan, och om digitala lärresurser lämpar sig för distansundervisning.

Vad kan översikten erbjuda lärare? Hur läser lärare översikter, och är de skrivna på ett för användaren lämpligt sätt? Hur kan man som lärare gå tillväga för att bedriva egen forskning i klassrummet?

Dagens gäster – som är med på distans – är Stefan Josefsson, matematiklärare på Broholmskolan i Lidköping, och Johan Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Avsnittet spelades in i april 2020.

Lyssna på avsnitt 4, Digitala lärresurser i matematikundervisningen
Läs avsnitt 4 Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Om du vill läsa översikten Digitala lärresurser i matematikundervisningen i fulltext eller i en sammanfattning kan du göra det på Skolforskningsportalen. Där kan du också få inspiration för att upptäcka, utforska och lära dig mer om digitala lärresurser.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Sven Pilfalk.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.