2020-06-24 13:31Senaste nytt

Avsnitt 7: Lek och undervisning i förskolan

Foton på poddens programledare och gäster

I det sista avsnittet av Skolforskningspodden före sommaruppehållet diskuterar vi lek i förskolan och hur man främjar barns sociala förmågor.

Vi pratar om undervisningsbegreppet i förskolan och relationen mellan lek och undervisning och vilken roll förskollärarna – och övrig personal på förskolan – har för att stödja leken. Vi får även ta del av konkreta exempel från forskningen om vad som karakteriserar förskollärares handlingar som genom lek stödjer och stimulerar barns sociala förmågor.

Dagens gäster är Ingrid Engdahl, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, och Karolina Fredriksson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Avsnittet spelades in i juni 2020.

Lyssna på avsnitt 7, Lek och undervisning i förskolan

Om du vill läsa rapporten Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan i fulltext kan du göra det på Skolforskningsportalen. Där kan du också få inspiration i form av artiklar, intervjuer och tips från förskollärare. Du kan läsa mer om Niklas Pramlings projekt Lärande i och av lek och lekresponsiv undervisning, och andra forskningsprojekt som Skolforskningsinstitutet finansierar, under menyn Forskningsfinansiering.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman och Ingrid Engdahl (privat).Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.