2020-02-01 10:31Senaste nytt

Nr 29, februari 2020

Bukett med röda tulpanerFoto: Justem Johnsson, Scandinav Bildbyrå

Skolforskningsinstitutets fem första år

Tiden går fort när man har roligt! I och med 2019 års utgång har Skolforskningsinstitutet funnits i fem år. Det firade vi med ett välbesökt mingel i början av 2020.

En tillbakablick på de fem åren visar en tydlig riktning i verksamhetens utveckling, från de första årens startprocesser och metodutveckling till full produktion av forskningssammanställningar och en etablerad bidragsprocess för stöd till praktiknära skolforskning. Här är något av det som har producerats:

  • 7 systematiska översikter och uppstart av ytterligare 5
  • 23 finansierade forskningsprojekt
  • 2 sammanfattade och kommenterade översikter och uppstart av ytterligare 2
  • medverkan i ett hundratal utåtriktade aktiviteter
  • en ny webbplats, skolforskningsportalen.se

Vad har mer hänt under fem år? Läs mer om det här.


 

Skolforskningsinstitutets fem första år

Tiden går fort när man har roligt! I och med 2019 års utgång har Skolforskningsinstitutet funnits i fem år. Det firade vi med ett välbesökt mingel i början av 2020.

En tillbakablick på de fem åren visar en tydlig riktning i verksamhetens utveckling, från de första årens startprocesser och metodutveckling till full produktion av forskningssammanställningar och en etablerad bidragsprocess för stöd till praktiknära skolforskning. Här är något av det som har producerats:

  • 7 systematiska översikter och uppstart av ytterligare 5
  • 23 finansierade forskningsprojekt
  • 2 sammanfattade och kommenterade översikter och uppstart av ytterligare 2
  • medverkan i ett hundratal utåtriktade aktiviteter
  • en ny webbplats, skolforskningsportalen.se

Vad har mer hänt under fem år? Läs mer om det här.


 

Årsredovisningen för 2019 är överlämnad till regeringen

Under 2019 har vi breddat vår produktion, bland annat genom att sammanfatta och kommentera internationella systematiska översikter. Vi har även arrangerat ett symposium om praktiknära skolforskning och lanserat webbplatsen Skolforskningsportalen.

Läs årsredovisningen


 

Aktuell utlysning

Utlysningen av forskningsbidrag 2020 öppnar 18 mars och stänger 13 maj.

Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag är:

Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Aktuell utlysning

Vår forskningsprofil
 Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.