2020-03-01 15:48Senaste nytt

Nr 30, mars 2020

Vuxna elever och lärare i klassrumFoto: Astrakan, Scandinav Bildbyrå

Utlysning av forskningsbidrag 2020

Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsbidrag öppnade 18 mars och stänger 13 maj kl. 14.00. 

Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag är: Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

 

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil

Praktiknära skolforskning kan röra många olika områden inom förskolan, skolan och andra verksamheter inom skolväsendet. Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar är att den ska utgå från de behov, utmaningar och frågeställningar som professionen möter i anslutning till undervisningen. Kunskapsintresset avser i första hand att bidra med kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras, ytterst i syfte att främja barns och elevers utveckling och lärande.

Kärnan i den forskning som institutet finansierar är att den ska vara både professionsrelevant, det vill säga vara angelägen och användbar för de verksamma, och hålla hög vetenskaplig kvalitet.

Praktiknära skolforskning innebär i institutets mening forskning för och med förskolelärare, lärare och andra verksamma inom skolväsendet. Institutet har därför som krav att forskningen bedrivs i förskolan, skolan eller andra verksamheter inom skolväsendet, med tydligt fokus på undervisningen. Vi ser också positivt på att förskollärare, lärare eller andra verksamma inom förskolan eller skolan ingår i forskarlaget.

Skolforskningsinstitutet ställer samma krav på hög vetenskaplig kvalitet som andra forskningsråd.

Utlysning via Prisma

Skolforskningsinstitutets utlysning 2020 görs via Prisma.

Preliminär tidsplan

  • Utlysningen öppnar 18 mars kl. 14.00.

  • Utlysningen stänger 13 maj kl. 14.00.

  • Beslut om vilka som beviljas bidrag kommer att fattas i slutet av oktober.

  • Besluten kommer att meddelas i början av november.

 

Utlysning av forskningsbidrag 2020


Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts

Skolforskningspodden är en podd om forskning, undervisning och lärande.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

Samtalen har ofta våra forskningssammanställningar som utgångspunkt, eller den praktiknära forskning som vi finansierar.

Premiäravsnittet handlar om individanpassad vuxenutbildning, lyssna på det här!


 

Individanpassad vuxenutbildning

– med fokus på digitala verktyg

Det första avsnittet i Skolforskningspodden handlar om individanpassad vuxenutbildning. Några av de frågor som diskuteras är: vad är för- och nackdelarna med distansundervisning och hur funkar det med gruppering när elever är på olika nivå?

I vår systematiska översikt sammanställs forskning om arbetssätt och metoder som är utformade för att möjliggöra individanpassning inom vuxenutbildning.

Ett speciellt fokus har varit på hur lärare kan ta hjälp av digitala verktyg för att individanpassa undervisningen.

Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg finns att läsa och ladda ner på webbplatsen  Skolforskningsportalen. Där finns också förslag på diskussionsfrågor, film och intervjuer som inspiration till arbetet.   


 

 

Skolforskningsportalen gör forskningen tillgänglig

Vad kan du använda en systematisk översikt till? På Skolforskningsportalen kan du få inspiration till att upptäcka, utforska och lära dig mer om våra forskningssammanställningar.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund