2020-11-24 08:41Senaste nytt

Nr 35, november 2020

Pojke som hoppar längdhopp

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel

Tillitsfulla relationer, struktur och stöd, och utvecklande klimat är de tre teman som lärare kan utgå från för att utforma en tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa, visar en  forskningssammanställning som Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar idag.

– Den här översikten är viktig eftersom den handlar om hur lärare kan arbeta för att fler elever ska kunna och vilja delta i ämnet idrott och hälsa, säger Alva Appelgren, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet. Lärare behöver kunna luta sig mot studier som undersökt hur de kan tillgängliggöra lärmiljön i ämnet idrott och hälsa, fortsätter Alva Appelgren, inte minst när det som i denna översikt rör sig om elever som möter svårigheter i det sociala samspelet. Jag tror att detta är en mycket efterlängtad översikt, säger Alva Appelgren.

Översikten fokuserar på lärarens undervisning och arbetssätt, men läraren är inte ensamt ansvarig för att utveckla och tillgängliggöra lärmiljön. Det är ett gemensamt ansvar och det är viktigt att hela styrkedjan – förvaltning, rektor och elevhälsans resurser – ger läraren det stöd som behövs.

– Det här är institutets första systematiska översikt inom det viktiga ämnet idrott och hälsa, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff. Översikten har genomförts som ett samverkansprojekt med Specialpedagogiska skolmyndigheten, vilket har varit till stort gagn för översiktens kvalitet i och med dess fokus på en tillgänglig lärmiljö för alla elever, fortsätter Camilo von Greiff.

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats.

Skolforskningsportalen finns artiklar, diskussionsfrågor och annat material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.

Skolforskningsinstitutet fördjupar

Hur ska man veta vad forskningen säger?

Om vetenskaplig kunskap och hur man kan förhålla sig till vetenskapliga resultat.

Forskning är en central komponent för att utveckla undervisningens kvalitet och sedan 2010 ställer skollagen krav på att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Det är dock lättare sagt än gjort.

Skolforskningsinstitutet bedömer att huvudmän, rektorer, förskollärare och lärare behöver stöd för att kunna leva upp till skollagens krav och har publicerat en rapport som förhoppningsvis kan vara ett bra underlag för dem i diskussioner om hur den vetenskapliga grunden i undervisningen kan stärkas.

Hur ska man veta vad forskningen säger finns att läsa och ladda ner som pdf.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se kan du läsa en artikel om arbetet med att stärka den vetenskapliga grunden i undervisningen.

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Skolforskningspodden

I nya poddavsnittet diskuterar vi laborationer i biologi, fysik och kemi. Vi pratar också om hur lärare kan använda laborationer i olika syften, vad guidade undersökningar är och hur väl de fungerar i klassrummet.

Lyssna på Skolforskningspodden.

Lärorika och spännande laborationer

Vi har pratat med två lärare i naturvetenskapliga ämnen om deras synpunkter på forskningssammanställningens resultat. Båda tycker att resultaten i forskningssammanställningen stämmer väl överens med deras erfarenheter. De menar att praktiknära forskning är extra viktigt för alla som undervisar praktiskt.

Läs artikeln på Skolforskningsportalen.

Systematiska översikten Laborationer i naturvetenskapsundervisningen finns att läsa och ladda ner som pdf.

Hör av dig!

Skolchefsnätverk

Nu startar vi  ett nätverk för skolchefer.

Nätverket ska utgöra ett diskussionsforum för att förstärka vår kunskap om vilka behov av forskningsbaserad kunskap som finns i förskolan och skolan, till exempel ge konkreta förslag på forskningssammanställningar och spridningskanaler.

Är du intresserad av att delta, mejla Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Skolforskningsportalen

Det blev ett silver i Publishingpriset 2020.

En stark andraplats med högsta poäng för texten och hög poäng för användbarhet! Men det nöjer vi oss inte med. Vi vill också ta reda på vad ni som besöker webbplatsen tycker.

Gå till skolforskningsportalen.se och svara på några frågor så kan vi fortsätta att utveckla webbplatsen efter era förslag.

Tack för hjälpen!

 

 Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.