2021-06-23 08:00Senaste nytt

Nr 40, juni 2021

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar

Det finns ett ökat intresse för spelifiering inom undervisning, och det finns de som tänker sig att det kommer att kunna ha en betydande roll för att motivera och engagera elever som är uppväxta med digitala applikationer och onlinespel. Det finns också många kritiker som anser att spelifiering är ett sätt för spelbolag att försöka främja ett kommersiellt syfte, och vissa varnar för att spelifiering kan ha negativa effekter i relation till lärande.

I dag publicerar vi Spelifiering  ett lustfyllt sätt att lära?, där vi sammanfattar och kommenterar en nyligen publicerad systematisk forskningsöversikt om elevers upplevelser av digital spelifiering och vilka effekter spelifieringen kan ha på elevers lärande.

Med den här rapporten vill vi ge mer kunskap om spelifiering, men även erbjuda en struktur och begreppsapparat som ger lärare möjlighet att fördjupa sig inom området.

Spelifiering – ett lustfyllt sätt att lära?

Jubileumsår för demokratin och skolan

I år är det hundra år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Tillsammans med de övriga skolmyndigheterna uppmärksammar vi jubileumsåret och demokratin i skolan.

På den gemensamma webbplatsen har vi samlat information och stöd utifrån tre olika perspektiv på demokrati i skolan: Demokrati i undervisningen, Att organisera för demokrati och Demokratiska rättigheter för barn och elever.

Webbplats om demokratin och skolan

Läs, lyssna och inspireras

Skolforskningsportalen gör forskningen tillgänglig

Skolforskningsportalen är ett användbart och inspirerande verktyg för alla verksamma i skolan och förskolan. Här finns olika hjälpmedel och inspirationskällor för att upptäcka, utforska och lära sig mer om våra forskningssammanställningar.

I portalen finns det bland annat artiklar om hur lärare och förskollärare använder våra systematiska översikter men också om hur andra verksamma inom skolan gör. Läs hur de används i grundskolan av en bibliotekarie och en NTA-samordnare, för att stödja och fortbilda lärare och förskollärare vid science centers och som stöd till förskollärare för en naturvetenskapande attityd.

Upptäck Skolforskningsportalen

Undervisning i det flerspråkiga klassrummet

I Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet  med fokus naturvetenskap har vi sammanställt forskning om flerspråkiga elevers lärande och om  hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Studierna som ingår omfattar elever i grundskolans årskurs 79 och gymnasieskolan.

I Skolforskningspoddens senaste avsnitt, Undervisning i det flerspråkiga klassrummet, reflekterar vi kring några av resultaten. Hur kan lärare, såväl ämneslärare som modersmålslärare, använda de olika språkliga resurserna i klassrummet och varför är det viktigt att arbeta med en kombination av digitala resurser, visuellt stöd och gester?

Vi var nyfikna på hur lärare som stöder och utbildar dem som tar emot nyanlända i skolan använder forskningssammanställningen om språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet. Läs artikeln Från språkförbistring till språkförbättring.

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med forskningssammanställningen? I Skolforskningsportalen kan du ta del av resultaten, få diskussionsfrågor och tips från lärare. Se filmen om Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet.

Trevlig sommar!

Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts

Sommarlov och semester, i hängmattan och på badstranden. Passa på att lyssna ikapp Skolforskningspoddens alla avsnitt!

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola.

Samtalen har ofta våra systematiska forskningssammanställningar som utgångspunkt, eller den praktiknära forskning som vi finansierar.

Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

Lyssna på SkolforskningspoddenOm Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund