2021-08-26 12:59Senaste nytt

Nr 41, augusti 2021

Pojke med solrosor

En ny termin har börjat

Och vi går in i höstterminen med en på flera fronter utvecklad verksamhet i ryggen. Under det senaste året har vi breddat både produktportföljen och kommunikationsinsatserna väsentligt. Exempelvis driver vi numera en mycket populär podd, Skolforskningspodden, och har en upparbetad bredd i de forskningssammanställningar som vi tar fram, både sett till ämnesinnehåll, syfte och metodval.

Lägger man därtill årets särart med dubbla utlysningar, och en pandemi som fortfarande påverkar verksamheten, så blir det tydligt att vi går in i en fas av konsolidering inom den befintliga och i mina ögon välfungerande struktur för verksamheten som vi nu har.

Jag ser fram emot höstens alla möten och samtal med skolans och förskolans verksamma, på en skärm eller fysiskt. De ger betydelsefull inspiration till vår verksamhet!

Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutets direktör

Forskningssammanställningar

Lärares ledarskap och arbetssätt för studiero

Torsdag 23 september kl. 14.10-14.25 på Bokmässan Play

På Forskartorget, Bokmässan i Göteborg, presenterar vi aktuell forskning om hur lärare kan arbeta för att främja studiero i klassrummet. Metaöversikten har fokus på det som läraren kan göra i klassrummet – en komplex uppgift som ofta beskrivs i termer av ledarskap.

På Forskartorgets webbplats finns information om programet, biljetter och länk till Bokmässan Play.

Läs, lyssna och inspireras

Överskådligt – kunskapen är serverad

Våra systematiska översikter riktar sig i första hand till lärare och förskollärare. Men de som arbetar med att stödja lärare, hur använder de översikterna i sitt arbete?

Vi ställde frågan till en skolbibliotekarie och en samordnare på NTA, Naturvetenskap och teknik för alla.

– Det är bra att jobba utifrån systematiska översikter när olika professioner samarbetar, säger en av de intervjuade. Läs mer om detta och fler användningssätt i artikeln på Skolforskningsportalen.

Hur ska man veta vad forskningen säger?

Förstå, värdera och använda forskning i undervisningen

I poddavsnittet pratar vi om forskningslitteracitet och betydelsen av att ha ett kritiskt förhållningssätt. Vi diskuterar olika kunskapsintressen och metoder, och tar en titt på rapporten Hur ska man veta vad forskningen säger?.

Vi pratar även om betydelsen av rektorernas pedagogiska ledarskap och får konkreta tips på hur man kan arbeta för att säkerställa ett vetenskapligt förhållningssätt i verksamheten.

Lyssna på Skolforskningspodden | Läs mer om Skolforskningsinstitutet fördjupar

Lediga tjänster

Vi söker två nya medarbetare

Läs om våra lediga tjänster och ansök senast 1 september.

Forskningssekreterare (forskare)

Forskningssekreteraren (forskaren) ska inom verk­samhetsområdet Forskningsfinansiering ansvara för planeringen och genomförandet av utlysning och fördelning av forsk­ningsbidrag samt strategiska uppgifter i anslutning till institutets forsknings­utlysning.

Forskare/projektledare (vikariat)

Som forskare/projektledare har du en viktig roll i att driva och utveckla institutets arbete med att sammanställa och tillgängliggöra forsknings­resultat om metoder och arbetssätt i undervisningen.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund