2022-03-17 10:00Senaste nytt

Nr 46, mars 2022

Systematiska forskningssammanställningar på rad

Ny rapport i serien Skolforskningsinstitutet fördjupar

Erfarenheter av att använda forskning för undervisning

– tillvägagångssätt, möjligheter och utmaningar

Forskningsresultat ska vara en del av förskolans och skolans praktik. Men vad innebär det och hur gör man för att använda forskningsresultat för att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning?

Rapporten bygger på en enkät- och intervjuundersökning om verksammas syn på forskning och deras erfarenheter av forskningsanvändning. Syftet är att bidra till förskollärares och lärares gemensamma reflektion och diskussion om användning av forskning som stöd för att utveckla undervisningen. För skolledare och huvudmän kan rapporten fungera som underlag för att planera hur verksamheten kan organiseras för att främja användning av forskning.

– Jag hoppas att rapporten kan vara en utgångspunkt för att diskutera förutsättningar och hinder för att komma vidare i arbetet med att använda forskningsresultat, säger Karolina Fredriksson, projektledare och forskare vid Skolforskningsinstitutet.

Erfarenheter av att använda forskning för undervisning finns att läsa och ladda ner som pdf på vår webbplats.

Forskningsfinansiering

Årets utlysning av forskningsbidrag

2022 års utlysning av forskningsbidrag öppnade 16 mars och stänger 11 maj kl. 14.00.

Utlysning av forskningsbidrag

Praktiknära skolforskning - utlysning av forskningsbidrag 2022

Forskningssammanställningar

Historisk förståelse

Arbetet med en systematisk översikt om historisk förståelse har nyligen påbörjats. Den vänder sig till lärare som undervisar i skolämnet historia i grundskolan och har fokus på undervisning inom didaktiska områden, till exempel historisk empati, perspektivtagande och historiskt resonerande.

Forskningssammanställningen kommer att bidra till en vetenskapligt förankrad historieundervisning som syftar till att utveckla en förståelse för människors handlande i historien mot bakgrund av skilda historiska sammanhang.

Historisk förståelse

Hur går det till?

Vår metod för att arbeta fram en systematisk översikt innebär sex steg där vi börjar med att ta reda på vad förskollärare och lärare behöver.

På vår webbplats Skolforskningsportalen har vi publicerat en artikelserie om hur arbetet går till.

Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem

Den systematiska forskningssammanställningen om fritidshem lanserades i december på den internationella skolkonferensen researchED. På vår webbplats Skolforskningsportalen kan du nu se den inspelade presentationen.

Läs, lyssna och inspireras

Hur kan man använda forskningssammanställningar i undervisningen? På webbplatsen skolforskningsportalen.se kan du få inspiration till att upptäcka, utforska och lära dig mer om arbetet med att skapa undervisning som vilar på vetenskaplig grund.

Skolforskningsportalen

Årsredovisning

2021 års verksamhet

Under året har vi publicerat fem forskningssammanställningar och har utöver vår årliga forskningsutlysning haft en extra utlysning riktad mot vuxenutbildning. Vi har vidare publicerat åtta avsnitt i Skolforskningspodden och fyllt på webbplatsen Skolforskningsportalen med nytt innehåll.

– Stärkta av ett gott verksamhetsår 2021 blickar vi nu fram emot 2022 med tillförsikt, och med hopp förstås om att äntligen kunna lägga pandemin bakom oss så att vi kan träffa varandra och våra målgrupper på riktigt igen, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Årsredovisning 2021

Vi ses på mässan

SETT på Kistamässan 26-28 april

Välkommen till monter J:01 och prata med oss om våra forskningssammanställningar.

Och kom till SETTdate Stage och lyssna på våra forskare som pratar om fritidshem och om forskningsanvändning.

Program för våra aktiviteter i montern och på SETTdate Stage.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund