2022-12-09 13:46Senaste nytt

Nr 52, december 2022

Elever räcker upp händerna i klassrum

I dag lanserar vi en systematisk forskningssammanställning om skolans demokratiuppdrag

Att lära demokrati

Forskningssammanställningen ger lärare goda möjligheter att arbeta med skolans demokratiuppdrag på vetenskaplig grund. Här finns forskning om hur arbetssätt i undervisningen kan främja elevers demokratilärande.

– Det finns en hel del forskning om demokrati och lärande som lärare genom den här forskningssammanställningen lättare kan överblicka, säger Skolforskningsinstitutets forskare och projektledare Pontus Wallin.

Forskningssammanställningen visar att det finns ett positivt samband mellan ett öppet klassrumsklimat och elevers kunskaper om demokrati, bland annat genom undervisning med tydliga inslag av diskussioner i klassrummet. Ett öppet klassrumsklimat framstår som en viktig komponent för att stärka elevers förmåga att pröva egna åsikter i diskussioner med andra. Att delta i beslutsprocesser på skolan kan främja elevers förmåga till demokratiskt deltagande.

– Vi bedömer utifrån vår behovsinventering att lärare efterfrågar mer samlad kunskap om forskningsfältet och jag är glad att vi idag kan publicera forskningssammanställningen om demokratiuppdraget, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Att lära demokrati – lärares arbetssätt i fokus finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.

Demokratilärande på vetenskaplig grund

Nobels fredspris 2022 påminner oss om att demokratin aldrig kan tas för given. En demokrati bygger på att vi alla verkar för att stödja och stärka den. Skolan har ett viktigt uppdrag som syftar till att alla elever ska utveckla kunskaper och värden som gör dem till unga demokrater. Men hur lyckas skolan med detta och hur kan skolans demokratifrämjande arbete stärkas och utvecklas?

Läs vår gästkrönika på Vetenskap & Allmänhets blogg

Att fostra demokratiska medborgare

Skolans uppgift att fostra goda medborgare är riktigt gammal. Förr handlade det om att fostra elever till kärlek för fosterlandet och den kristna tron. Det var först efter andra världskriget som skolans demokratiska funktion kom att framhävas på allvar.

I det här poddavsnittet gör vi en skolhistorisk tidsresa 100 år tillbaka i tiden och samtalar om hur skolans demokratiska uppdrag kommit till, utvecklats och hur man kan arbeta med det i praktiken idag.

Skolmyndigheterna uppmärksammade demokratins 100-årsjubileum utifrån skolan, myndigheternas gemensamma arbetsområde, bland annat i tre poddavsnitt. Där samtalar inbjudna gäster om skolans utveckling som demokratisk samhällsfunktion utifrån olika teman.

Naturvetenskap

Skolforskningsportalen

Hur kan man använda forskningssammanställningar i undervisningen? I Skolforskningsportalen finns intervjuer, artiklar, poddavsnitt, diskussionsfrågor och annat som kan inspirera till att upptäcka och utforska forskningssammanställningarna. Läs, lyssna och inspireras!

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

I artikeln Lärorika och spännande laborationer pratar vi med två lärare i naturvetenskapliga ämnen om deras synpunkter på forsknings-sammanställningens resultat och i poddavsnitt 10 diskuterar vi hur lärare kan använda laborationer i olika syften, vad guidade undersökningar är och hur väl de fungerar i klassrummet. Läs också intervjun med två lärare som diskuterar laborationer och deras syften.

Undersöka, utforska och lära naturvetenskap

Läs om undervisning i naturvetenskap i förskolan i forskarintervjun Ge barnen tid, och utrymme att ställa frågor och hur man kan ge stöd till förskolepersonalens arbetssätt att stödja barns naturvetenskapliga lärande i artikeln Den naturliga och lekfulla nyfikenheten. Lyssna också på poddavsnitt 12 om vardaglig och vetenskaplig kunskap och hur man kan locka fram och arbeta vidare med barns nyfikenhet.

Skolforskningspodden

Att skriva sig till ämneskunskaper

Skolforskningspoddens senaste avsnitt handlar om att lära ämneskunskaper genom att skriva.

I avsnittet diskuterar lärare och forskare skrivandets innehåll och funktion, att olika typer av texter leder till olika typer av lärande. Vi pratar om analys och tolkning i relation till att återge information, och funderar över betydelsen av i vilken kontext studier är utförda.

Skolforskningspodden

Om oss

Ledig tjänst: forskningssekreterare vid Skolforskningsinstitutet

Dina arbetsuppgifter består både i att hålla ihop processen kring institutets utlysning av forskningsbidrag och av uppgifter av mer strategisk och analytisk karaktär.

Som forskningssekreterare ska du ha en avslutad forskarutbildning inom relevant område, gärna det utbildningsvetenskapliga fältet. Läs mer och ansök senast 14 december.

Vi ses i Växjö

25–26 januari 2023 är vi på Växjökonferensen. Välkommen till vårt bokbord ta del av våra rapporter och systematiska forskningssammanställningar.

Vi ses digitalt med Vetenskapsfestivalen: Viktigt och riktigt för lärare

I ett samarbete med Vetenskapsfestivalen kommer experter och forskare presentera forskning om läxor. Den nya forskningssammanställningen Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande – lärares arbetssätt inför, under och efter läxan är temat för webbinariet. Boka redan nu 9 februari kl. 15.30–16.30 och håll utkik i våra sociala kanaler efter mer information.

God helg!

Det här är årets sista nyhetsbrev och därför passar vi på redan nu att önska alla läsare en god jul och ett gott nytt år.

Under helgerna har vi begränsad bemanning på kansliet, kontakta oss enklast via mejl: info@skolfi.se. Här finns övriga kontaktuppgifter.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund