2023-02-01 09:00Senaste nytt

Nr 53, februari 2023

Grenar med rimfrost

Nordic Journal of Systematic Reviews in Education

Vi har under 2022 deltagit i planeringen för en ny internationell tidskrift inom det utbildningsvetenskapliga området, Nordic Journal of Systematic Reviews in Education (NJSRE).

Tidskriften har nyligen lanserats och öppnat för ansökningar till tidskriftens första nummer. Sista inlämningsdatum till första numret är 1 april.

Tidskriften kommer att ha fokus på systematiska forskningssammanställningar med ett brett anslag inom utbildningsvetenskap. Institutet kommer att följa och bidra till tidskriftens fortsatta etablering samt granska bidrag inom praktiknära skolforskning.

Nordic Journal of Systematic Reviews in Education

Forskningsfinansiering

Forskningsbidrag för praktiknära skolforskning

Årets utlysning öppnar i Prisma 15 mars kl. 14.00 och stänger 10 maj kl. 14.00.

Inriktning för årets utlysning: Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Läs om årets utlysning av forskningsbidrag

Finansierade forskningsprojekt 2022

Vid utlysningen 2022 beviljades åtta projekt forskningsbidrag med sammantaget nästan 35 miljoner kronor över en treårsperiod.

Forskningen ska genomföras inom förskolan, grundskolan, specialskolan och gymnasieskolan och studera bland annat moderna språk, matematik, läsförmåga, teckenspråk och yrkesundervisning.

De åtta beviljade forskningsprojekten presenteras utförligt på vår webbplats.

Institutets anslag för forskningsbidrag utökades från och med 2022. Det innebär att vi sedan 2021 års utlysning har möjlighet att bevilja cirka dubbelt så många projekt som de föregående åren.

Forskningssammanställningar

Kommande systematiska forskningssammanställningar

Vi arbetar med flera systematiska forskningssammanställningar parallellt och vi kommer under året att publicera tre systematiska översikter:

  • Musikundervisning i skolan

  • Historisk förståelse

  • Jämställdhet i undervisningen

Arbetet med systematiska forskningssammanställningar går över tid genom flera faser, från inventering av lärares och förskollärares behov av kunskap från forskningen, fram till resultat och slutsatser.

Läs om vår metod för att arbeta fram en systematisk översikt.

Hur lärare kan arbeta för att alla elever ska kunna göra läxan

I samarbete med Vetenskapsfestivalens lärarprogram under rubriken Viktigt och riktigt för lärare, arrangerar vi en programpunkt om lärares arbete med att utforma läxor för likvärdighet.

Välkomna till den digitala presentationen: torsdag 9 februari kl. 15.30–16.30

Skolforskningsinstitutets forskare Alva Appelgren och Max Strandberg, lektor vid Stockholms universitet, kommer att presentera forskningsresultaten och svara på frågor.

Programmet är kostnadsfritt, men kräver anmälan.

Anmäl dig här: https://formogr.am/i3TuL04NJg

Läs om forskningssammanställningen

Vad är SNI? Lyssna och läs!

Avsnitt 26 i Skolforskningspodden handlar om SNI – samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. I avsnittet diskuterar vi vad SNI är och hur man kan arbeta med den här typen av frågor i undervisningen. Vi pratar också om betydelsen av resonemang och reflektion i undervisning som belyser värden och avvägningar, och hur eleverna hanterar att inte ens naturkunskapen alltid kan erbjuda entydiga svar.

I forskarintervjun på webbplatsen Skolforskningsportalen pratar vi bland annat om att undervisningen i SNI ska belysa komplexa frågor som inte har ett enkelt svar och som innehåller ett dilemma där eleverna tränas i att skaffa sig en personlig åsikt genom exempelvis debatter och diskussioner, så att de kan bli ansvarsfulla samhällsmedborgare.

Vi ses

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Landskrona 23 mars

Lärarnas skolutvecklingskonferens arrangeras av Skånes Kommuner FoU Skola och vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Välkommen till vår bokbord på konferensen, vi ses i Landskrona!Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund