2023-05-11 13:52Senaste nytt

Nr 55, maj 2023

Två pojkar plaskar i damm

Vi söker deltagare till vår lärarpanel

Är du intresserad av att bidra till vår behovsinventering, läsa och ge synpunkter på rapportutkast, ge respons på nya idéer eller delta i digitala möten om våra nya forskningssammanställningar?

Inbjudan riktar sig till förskollärare, lärare och andra verksamma i förskolan, skolan, fritidshemmet och komvux. Som deltagare i panelen bör du ha ett intresse för att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund. Det övergripande syftet med lärarpanelen är att bidra med ett lärarperspektiv till vårt arbete.

Läs om lärarpanelen och anmäl ditt intresse

Forskningsfinansiering

Årets utlysning av forskningsbidrag

När 2023 års utlysning av forskningsbidrag för praktiknära skolforskning stängde 10 maj hade 74 ansökningar kommit in.

– Jag kan konstatera att det fortsatt finns ett stort intresse för vår utlysning och vi inleder nu beredningsprocessen för de ansökningar som har kommit in, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Beredningsprocessen sker i två steg och i oktober fattar Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd beslut om tilldelning av forskningsbidrag. Beslutet publiceras på vår webbplats skolfi.se och sökande får besked i ansökningssystemet Prisma.

Utlysning av forskningsbidrag 2023

Vad händer med din ansökan?

Granskning och bedömning av ansökningar påbörjas i juni. Här kan du se hur beredningsprocessen går till.

Forskningssammanställningar

Läs, lyssna, inspireras

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns intervjuer, artiklar, poddavsnitt, diskussionsfrågor och annat som kan inspirera till att upptäcka och utforska våra forskningssammanställningar.

Vi har nyligen publicerat tre artiklar om rapportserien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar, där forskare och projektledare berättar om forskningsöversikterna:

Skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper i NO, SO och matematik, jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande. Läs artikeln om att skrivande leder till lärande.

Genomtänkt spelifiering kan öka elevernas motivation och därmed lärandet, men till en del avtar effekten när spelifieringen inte längre har nyhetens behag. Läs artikeln om att spelifiering bör vara välplanerad och omväxlande.

Lärare blir många gånger centrala vuxna för ensamkommande barn. I Sverige ansvarar skolan för att kartlägga barnens kunskaper och behov, och skolan är ofta spindeln i nätet som samordnar de system som finns runt barnen. Läs artikeln om att stöttande vuxna är viktigt när ensamkommande flyktingbarn börjar skolan.

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

I ett samarbete med Vetenskapsfestivalens lärarprogram presenterar vi forskning om lärares arbete med att utforma läxor för likvärdighet.

Se den inspelade presentationen

Skolforskningspodden om likvärdiga läxor

I poddavsnittet pratar vi om läxor och likvärdighet, utifrån vår systematiska forskningssammanställning Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande.

Lyssna på Skolforskningspodden

Musikundervisning i skolan

Vi lanserar en systematisk forskningssammanställning om hur lärare kan stödja elevers musikaliska lärande 14 juni kl. 15.00 på Make Music Matters nätverksträff Let's Co-Net.

Anmäl dig till nätverksträffen och delta digitalt eller på plats på Linnéuniversitetet i Växjö.

Pressrum

Är du journalist, eller bara nyfiken på vår verksamhet? Då kan du prenumerera på nyheter som publiceras i vårt pressrum.

Välkommen att följa oss!Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund