2023-06-15 09:17Senaste nytt

Nr 56, juni 2023

Elever och lärare på musiklektion

En ny systematisk forskningssammanställning om musikundervisning presenteras idag

Att stödja elevers lärande i musik

Vi har sammanställt praktiknära forskning om undervisning och lärande i musik som visar hur lärare och elever samspelar och kommunicerar. Forskningssammanställningen kan ge lärare perspektiv på den egna undervisningen och visar på möjligheter för lärare att stödja elevers lärande i musik.

– Studierna som ingår i forskningssammanställningen beskriver och ger en förståelse av situationer i musikundervisningen som vi tror att lärare kan känna igen sig i. De ger också idéer om vilka utmaningarna är och vad man behöver vara medveten om och uppmärksam på, säger Skolforskningsinstitutets forskare och projektledare Karolina Fredriksson.

Fyra aspekter som är avgörande för elevernas lärande identifierades i studierna: betydelsen av inramning, att ta elevens perspektiv, att stötta elevens lärande och att översätta mellan musiken och olika representationsformer. Aspekterna kan vara användbara för att analysera, förstå – och vid behov förändra musikundervisningen.

– Resultaten från forskningssammanställningen, tillsammans med reflektioner och analyser av behoven i det egna klassrummet, kan ge musiklärare ett intressant diskussionsunderlag för kollegiala samtal som syftar till att utveckla undervisningen, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Att stödja elevers lärande i musik – undervisning i grund- och gymnasieskolan finns att läsa och ladda ner i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.

Historisk förståelse på Forskartorget på Bokmässan

På Forskartorget, Bokmässan i Göteborg, lanserar vi en systematisk forskningssammanställning om hur undervisning kan utveckla elevers historiska förståelse.

Forskningssammanställningen lanseras på Forskartorget torsdag 28 september kl. 12.00, presentationen kan även följas via Forskartorgets livesändning på forskartorget.se.

Hur lär sig unga demokrati?

Missade du Vetenskapsfestivalens programpunkt om aktuella demokratiperspektiv kopplade till skolans roll?

Här kan du se de inspelade föredragen

Forskningsfinansiering

Finansierade forskningsprojekt på Skolforskningsportalen

Vår webbplats Skolforskningsportalen har nu utökats med ytterligare en sektion: Finansierad forskning. Där presenterar vi de avslutade och slutrapporterade forskningsprojekt som Skolforskningsinstitutet har finansierat.

I artiklarna intervjuas projektledarna om hur forskningen har genomförts och hur lärare och förskollärare har arbetat tillsammans i projektet. De berättar också om forskningsresultat som lärare och förskollärare kan inspireras av i sin undervisning.

Artikelserien om forskningsprojekten på Skolforskningsportalen kommer att uppdateras allt eftersom projekten avslutas.

Läs också om vår forskningsfinansiering och forskningsprofil.

Trevlig sommar!

Sommartips: lyssna på Skolforskningspodden

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

Samtalen har ofta våra forskningssammanställningar som utgångspunkt, eller den praktiknära forskning som vi finansierar.

Lyssna på poddavsnitten här

 

Under juli månad har vi begränsad bemanning på kansliet. Kontakta oss enklast via mejl: info@skolfi.se

 Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund