2023-09-28 14:28Senaste nytt

Nr 58, september 2023

Elever i klassrum framför karta

Ny systematisk forskningssammanställning om historieundervisning publiceras idag

Historisk förståelse

Forskningssammanställningen visar på möjligheter för lärare på högstadiet och i gymnasieskolan att stödja elevers utveckling av historisk förståelse och ger exempel på hur man kan hantera de utmaningar som finns i undervisningen.

– Att elever har både en analytisk förmåga och ett kritiskt förhållningssätt är viktigt inte bara för deras förståelse av historien, utan även för deras förståelse av vad som händer idag, säger Skolforskningsinstitutets forskare och projektledare Alf Sjöblom. – Oavsett undervisningens upplägg behöver det finnas utrymme för både reproducerande och undersökande inslag. Det behövs en balans mellan innehållskunskaper och klassrumsdialog, mellan att etablera en historisk kontext och ett kritiskt frågeställande, fortsätter Alf Sjöblom.

Historisk förståelse handlar inte primärt om innehållet i historiska kunskaper – så kallade referenskunskaper om händelser, personer och förändringsprocesser – utan om en förmåga att förhålla sig till och analysera sådana kunskaper. I översikten har vi valt att fokusera på konkreta undervisningssituationer och på hur lärande synliggörs i klassrummet. På så sätt kan lärare känna igen sig i de utmaningar som uppstår i undervisningen.

– Målen med undervisning i skolämnet historia är många och komplexa och det är inte alltid enkelt att avgränsa dem från varandra, säger Skolforskningsinstitutets vikarierande direktör Eva Wallberg. – Det ställer krav på följsamhet och anpassning i undervisningen och min förhoppning är att historielärare med den här sammanställningen får en ökad förståelse för vad man behöver vara uppmärksam på, säger Eva Wallberg.

Historisk förståelse – undervisning i historia på högstadiet och i gymnasieskolan finns att läsa och ladda ner i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.

Ökat förvaltningsanslag

Regeringen föreslår i höstbudgeten ett tillskott på vårt förvaltningsanslag med 10 miljoner kronor för 2024 för att öka tillgången och tillgängligheten till relevant och praktiknära forskning. För 2025 respektive 2026 föreslås ett tillskott jämfört med idag på 20 miljoner kronor.

– Det är en välkommen förstärkning av våra resurser som innebär att vi kan växla upp produktionen av forskningssammanställningar och att vi nu dessutom får en möjlighet att utveckla ytterligare tjänster till stöd för de verksamma inom förskola och skola, säger Eva Wallberg, vikarierande direktör vid Skolforskningsinstitutet.

Välkommen tillbaka Eva!

Eva Wallberg tillträdde tjänsten som vikarierande direktör vid Skolforskningsinstitutet 1 september. Eva har tidigare varit kanslichef vid institutet från bildandet 2015 till och med våren 2023.

– Tack, det är roligt att vara tillbaka! Mitt förordnande gäller under rekryteringsprocessen av en ny myndighetschef. Jag ser fram emot samarbetet med alla goda medarbetare på institutet, inte minst gäller det i arbetet med att börja förbereda för myndighetens expansion 2024 och 2025, säger Eva Wallberg.

Forskningssammanställningar

Undervisning om teknikutvecklingsprocessen inom teknikämnet

Vi har nyligen inlett arbetet med en systematisk forskningssammanställning om teknikutvecklingsprocessen. Syftet med översikten är att bidra med kunskap till lärare i teknik om hur de kan planera och genomföra sin undervisning som handlar om hela eller delar av teknikutvecklingsprocessen. Fokus är på det lärande som handlar om det specifika ämnesinnehållet inom ämnet teknik.

Läs om forskningssammanställningen

Att stödja elevers lärande i musik

14 juni lanserades vår systematiska forskningssammanställning om undervisning och lärande i musik vid Make Music Matters nätverksträff på Linnéuniversitetet i Växjö.

Missade du lanseringen? Presentationen finns inspelad och kan ses i efterhand på vår webbplats Skolforskningsportalen.

Forskningssammanställningen finns att läsa och ladda ner som pdf på vår webbplats.

Hur kan man använda forskningssammanställningar i undervisningen? På Skolforskningsportalen finns intervjuer, artiklar, poddavsnitt, diskussionsfrågor och annat som kan inspirera till att upptäcka och utforska forskningssammanställningarna.

Läs, lyssna och inspireras!

Forskningsfinansiering

Forskningsprojekt

På webbplatsen Skolforskningsportalen presenterar vi avslutade och slutrapporterade forskningsprojekt som institutet har finansierat.

I artiklarna intervjuas projektledarna om hur forskningen har genomförts och hur lärare och förskollärare har arbetat tillsammans i projektet. De berättar också om forskningsresultat som lärare och förskollärare kan inspireras av i sin undervisning.

Läs om tre forskningsprojekt som, inom gymnasieskolan, har studerat till exempel riskbedömning, yrkeslärande och algebraiska resonemang.

Vi ses i oktober!

De svenska historiedagarna, konferens i Lund 6–8 oktober

Välkomna till vårt bokbord i utställningen och ta del av forskningssammanställningen om historisk förståelse.

De svenska historiedagarna

Estetkongress NEK i Växjö 20–22 oktober

Kom till vårt bokbord på NEK i Växjö och prata med oss om forskningssammanställningen om musikundervisning.

Nationell Estetisk Kongress

Lärarnas forskningskonferens på Tumba gymnasium 31 oktober

På Lärarnas forskningskonferens, 31 oktober kl. 15.50, presenterar vi de forskningsprojekt som har beviljats bidrag för praktiknära skolforskning. Bidragsbesluten publiceras även på vår webbplats skolfi.se.

Vi är också på plats hela dagen på Tumba gymnasium med ett bokbord, vi ses där!

Lärarnas forskningskonferensOm Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund