2023-12-18 16:07Senaste nytt

Nr 60, december 2023

Snölykta

Att ta fram forskning

– som svarar på frågor om undervisning

Skolforskningsinstitutets centrala uppgift är att verka för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi på flera sätt.

Våra tre publikationsserier kan användas som kvalificerade underlag och kan gärna användas i ett kollegialt sammanhang där grupper av verksamma diskuterar undervisningens innehåll och kvalitet.

Systematiska forskningssammanställningar

En av våra huvuduppgifter är att ta fram systematiska forskningssammanställningar om undervisningsrelaterade frågor.

I arbetet med en systematisk forskningssammanställning analyseras och sammanställs forskning inom ett avgränsat område i syfte att besvara en på förhand specificerad frågeställning. Sammanställningarna kan ge vägledning och insikter som är till nytta för att uppnå hög kvalitet i undervisningen och kan användas som diskussionsunderlag och som utgångspunkt för arbetet med att utveckla undervisningen.

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar

I serien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar återger vi vad internationella forskningsöversikter säger och kommenterar dem ur ett svensk perspektiv. Rapporterna tillgängliggör kunskap från forskningsöversikter med hög kvalitet och relevans gjorda av internationella aktörer.

Skolforskningsinstitutet fördjupar

Syftet med serien Skolforskningsinstitutet fördjupar är att stödja förskolans och skolans verksamma i arbetet med att förstå, värdera och använda forskning i relation till sin undervisning. Rapporterna kan användas som underlag för förskollärares och lärares kollegiala samtal om undervisningens kvalitet och genomförande.

Utveckla undervisningen med stöd av systematiska forskningssammanställningar.

Forskningsfinansiering

Avslutade forskningsprojekt

På webbplatsen Skolforskningsportalen kan du läsa artikelserien om avslutade forskningsprojekt som institutet har finansierat. I artiklarna intervjuas projektledarna om hur lärare och förskollärare har arbetat tillsammans i projektet. De berättar också om forskningsresultat som lärare och förskollärare kan inspireras av i sin undervisning.

Läs om tre forskningsprojekt som, inom förskolan och förskoleklassen, bland annat har studerat nyanlända barn i förskolanmatematikundervisning i förskolan och om lärares stöd för elevers språkutveckling.

Vi ses nästa år!

Växjökonferensen 24 januari

På Växjökonferensen presenterar vi en ny systematisk forskningssammanställning om hur lärare kan arbeta aktivt och medvetet med att främja jämställdhet i undervisningen i skolan.

Program Växjökonferensen

Forum Jämställdhet 7 februari

Vad säger forskningen om jämställdhet i undervisningen? Vår forskare och projektledare Ilana Manneh presenterar den nya forskningssammanställningen på Forum Jämställdhet i Karlstad.

Program Forum Jämställdhet

Vi önskar nyhetsbrevets läsare en god jul och ett gott nytt år.

Under helgerna har vi begränsad bemanning på kansliet, kontakta oss enklast via mejl: info@skolfi.se. Här finns övriga kontaktuppgifter.

Jullovstips

Lyssna på Skolforskningspodden – vår podd om forskning, undervisning och lärande.

Trevlig lyssning!Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund