2024-05-08 12:49Senaste nytt

Nr 63, maj 2024

Bokskog i vårsol

Nya direktören på plats

Christina Månberg tillträdde som direktör för Skolforskningsinstitutet 1 maj.

Christina kommer närmast från Utbildningsdepartementet där hon har varit departementsråd och enhetschef för Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten.

− Det känns otroligt roligt att vara på plats på Skolforskningsinstitutet. Jag ska få fortsätta arbeta med det jag tycker är det viktigaste som finns: utbildning, säger Christina Månberg.

Institutet bildades 2015 och sedan starten har bland annat 19 systematiska forskningssammanställningar publicerats och 56 praktiknära skolforskningsprojekt finansierats.

− Myndigheten har ett mycket viktigt uppdrag i att bidra till barns och elevers utveckling och lärande, och till förbättrade kunskapsresultat. Det gör vi genom att ge förskollärare och lärare goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt, fortsätter Christina.

Det utökade förvaltningsanslaget gör att myndigheten kommer att växa. Nya tjänster har utannonserats och utvecklingsprojekt har startats.

− Vi är inne i en spännande uppväxlingsfas och jag ser fram emot att bidra till att ta fram och tillgängliggöra relevant forskning tillsammans med alla de mycket kvalificerade medarbetare som redan finns här – och de som kommer, säger Christina.

Forskningsfinansiering

Ny rapport i serien Skolforskningsinstitutet fördjupar

I rapporten har vi samlat artiklar om nio av de forskningsprojekt som vi har finansierat sedan 2016. Artiklarna har sitt ursprung i presentationer vid institutets symposium Praktiknära skolforskning – erfarenheter, dilemman och framtidsspaningar som vi arrangerade i november 2022. Ett av Skolforskningsinstitutets huvuduppdrag är att lysa ut och fördela bidrag till praktiknära skolforskning, det vill säga forskning som sker i förskolan och skolan, i samverkan mellan forskare och profession.

De nio projekten i rapporten är inriktade på vitt skilda forskningsfrågor, skolämnen eller andra perspektiv, skolformer och åldersgrupper och artiklarna kan därmed läsas utifrån olika intressen. Med rapporten vill vi ge förskollärare, lärare och forskare möjlighet att få en inblick i det som diskuterades under symposiet.

Praktiknära skolforskning – resultat och erfarenheter från nio forskningsprojekt finns att läsa och ladda ner som pdf på vår webbplats

Utlysning av forskningsbidrag 2024

Utlysningen stängde 8 maj kl. 14.00. Vid årets utlysning inkom 96 ansökningar.

− Det är glädjande att se att vår utlysning och möjligheten att bedriva praktiknära skolforskning lockar ett så stort antal sökande, säger Skolforskningsinstitutets forskningssekreterare Maria Bergman.

Här kan du se hur beredningsprocessen går till.

Forskningssammanställningar

Ny rapport om demokrati

I rapporten sammanfattar vi en forskningssammanställning från Nederländerna med fokus på sambandet mellan undervisning och demokratilärande. Vi kommenterar också hur resultaten kompletterar bilden från institutets egen systematiska forskningssammanställning på samma tema, Att lära demokrati – lärares arbetssätt i fokus.

I rapporten diskuterar vi också hur lärare i Sverige kan använda resultaten från den samlade forskningen i sin undervisning.

− Att det nu finns två forskningssammanställningar som pekar i samma riktning ger en god vetenskaplig grund i arbetet med skolans demokratiuppdrag, säger Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Demokratistärkande undervisning finns att läsa och ladda ner som pdf på vår webbplats.

Demokratistärkande undervisning

Rapporten lanserades vid ett digitalt seminarium 19 april. Det inspelade webbinariet med lanseringen, och en genomgång om ICCS 2022 och Demokratistegen av kollegor från Skolverket, var en programpunkt i Vetenskapsfestivalens digitala lärarprogram.

Se inspelade webbinariet

En jämställd undervisning

På webbinariet, från  Vetenskapsfestivalens digitala lärarprogram, presenteras bland annat vår forsknings-sammanställning om hur ett aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen bidrar till bättre möjligheter för flickors och pojkars lärande och utveckling.

Se inspelade webbinariet

Att begripliggöra historien

Skolforskningspoddens senaste avsnitt handlar om historisk förståelse och att göra historien begriplig. Samtalet utgår från forskningssammanställningen Historisk förståelse – undervisning i historia på högstadiet och i gymnasieskolan.

Skolforskningspodden

Vi rekryterar

Nu söker vi medarbetare till tjänsterna som webbredaktör, utredare/informationsspecialist och forskare/projektledare.

Läs om tjänsterna och ansök senast 14 maj.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund