2022-12-09 11:30Pressmeddelande

Att lära demokrati

Elever i grupparbete i klassrum

I dag lanserar vi en systematisk forskningssammanställning om skolans demokratiuppdrag

Att lära demokrati

Forskningssammanställningen ger lärare goda möjligheter att arbeta med skolans demokratiuppdrag på vetenskaplig grund. Här finns forskning om hur arbetssätt i undervisningen kan främja elevers demokratilärande.

– Det finns en hel del forskning om demokrati och lärande som lärare genom den här forskningssammanställningen lättare kan överblicka, säger Skolforskningsinstitutets forskare och projektledare Pontus Wallin.

Forskningssammanställningen visar att det finns ett positivt samband mellan ett öppet klassrumsklimat och elevers kunskaper om demokrati, bland annat genom undervisning med tydliga inslag av diskussioner i klassrummet. Ett öppet klassrumsklimat framstår som en viktig komponent för att stärka elevers förmåga att pröva egna åsikter i diskussioner med andra. Att delta i beslutsprocesser på skolan kan främja elevers förmåga till demokratiskt deltagande.

– Vi bedömer utifrån vår behovsinventering att lärare efterfrågar mer samlad kunskap om forskningsfältet och jag är glad att vi idag kan publicera forskningssammanställningen om demokratiuppdraget, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Att lära demokrati – lärares arbetssätt i fokus finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.

Illustration: Ása JóhannsdóttirOm Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund