2023-06-14 13:17Pressmeddelande

Att stödja elevers lärande i musik

Två elever spelar på ett piano i skolan

 

En ny systematisk forskningssammanställning om musikundervisning presenteras idag

Att stödja elevers lärande i musik

Vi har sammanställt praktiknära forskning om undervisning och lärande i musik som visar hur lärare och elever samspelar och kommunicerar. Forskningssammanställningen kan ge lärare perspektiv på den egna undervisningen och visar på möjligheter för lärare att stödja elevers lärande i musik.

– Studierna som ingår i forskningssammanställningen beskriver och ger en förståelse av situationer i musikundervisningen som vi tror att lärare kan känna igen sig i. De ger också idéer om vilka utmaningarna är och vad man behöver vara medveten om och uppmärksam på, säger Skolforskningsinstitutets forskare och projektledare Karolina Fredriksson.

Fyra aspekter som är avgörande för elevernas lärande identifierades i studierna: betydelsen av inramning, att ta elevens perspektiv, att stötta elevens lärande och att översätta mellan musiken och olika representationsformer. Aspekterna kan vara användbara för att analysera, förstå – och vid behov förändra musikundervisningen.

– Resultaten från forskningssammanställningen, tillsammans med reflektioner och analyser av behoven i det egna klassrummet, kan ge musiklärare ett intressant diskussionsunderlag för kollegiala samtal som syftar till att utveckla undervisningen, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Att stödja elevers lärande i musik – undervisning i grund- och gymnasieskolan finns att läsa och ladda ner i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.

 

Foto: Scandinav Bildbyrå, PlattformOm Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund