2023-10-25 07:27Pressmeddelande

Bidrag till praktiknära skolforskning

Skolforskningsinstitutet presenterar forskningsprojekt som har beviljats bidrag för praktiknära skolforskning.

Tisdag 31 oktober kl. 15.50 presenterar Eva Wallberg, Skolforskningsinstitutets vikarierande direktör, de projekt som har beviljats forskningsbidrag från årets utlysning. Presentationen hålls på Lärarnas forskningskonferens i Tumba.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil har krav på tydlig förankring och samverkan med förskolor och skolor, i kombination med krav på högsta vetenskapliga kvalitet. Årets utlysning av forskningsbidrag har inriktning: Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Medias representanter är välkomna att följa presentationen av forskningsprojekten på plats på Tumbascenen. Anmäl ditt intresse till Eva Grönlund, kommunikationschef vid Skolforskningsinstitutet, e-post: eva.gronlund@skolfi.se.

Bidragsbesluten publiceras även på vår webbplats skolfi.se.

Ytterligare information

Årets utlysning

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil

Hitta till Lärarnas forskningskonferensOm Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund