2024-03-19 15:04Pressmeddelande

Demokratistärkande undervisning – ny rapport publiceras idag

Omslagsbild med två vinteräpplen

I rapporten sammanfattar vi en forskningssammanställning från Nederländerna med fokus på sambandet mellan undervisning och demokratilärande. Vi kommenterar också hur resultaten kompletterar bilden från Skolforskningsinstitutets egen systematiska forskningssammanställning på samma tema, Att lära demokrati – lärares arbetssätt i fokus.

Tillsammans visar de båda forskningssammanställningarna att det finns positiva effekter av arbetssätt som innefattar

  • ett öppet klassrumsklimat
  • att arbeta med projekt i mindre grupper
  • att praktisera demokrati genom simuleringar av demokratiskt beslutsfattande.

I rapporten diskuterar vi också hur lärare i Sverige kan använda resultaten från den samlade forskningen i sin undervisning. − Att det nu finns två forskningssammanställningar som pekar i samma riktning ger en god vetenskaplig grund i arbetet med skolans demokratiuppdrag, säger Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Demokratistärkande undervisning finns att läsa och ladda ner som pdf på vår webbplats.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund