2017-11-08 10:23Pressmeddelande

Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Översikten ger kunskap om vilka aspekter som är viktiga att tänka på om man väljer att använda digitala lärresurser i sin matematikundervisning. Den ger även vägledning till vad som kan göras med stöd av digitala lärresurser och hur undervisningen kan läggas upp för att skapa förutsättningar för barns och elevers kunskapsutveckling. Forskningen som ingår spänner över förskolan till och med gymnasieskolan och ger en god bild av det komplexa området med olika typer av digitala lärresurser.

– Översikten ger möjlighet att på ett tillgängligt sätt ta del av forskningsbaserad kunskap som stöd för att kunna utveckla matematikundervisningen med hjälp av digitala lärresurser, säger Johan Wallin, projektledare för översikten.

– Det är roligt att denna översikt kommer i anslutning till regeringens digitaliseringsstrategi för skolväsendet, där man bland annat lyfter fram vikten av att lärare ska ha kunskap och mandat att avgöra när och hur digitala verktyg ska användas för att stärka lärandet, säger Lena Adamson, myndighetschef vid Skolforskningsinstitutet.

Välkomna till pressträff i Skolforskningsinstitutets monter B04:19 på Kvalitetsmässan, Svenska Mässan, tisdag 14 november kl 12.30.

Anmäl deltagande till Eva Grönlund, kommunikationschef vid Skolforskningsinstitutet, e-post eva.gronlund@skolfi.se eller tel 08-523 29 802.

Ackreditering till Kvalitetsmässan görs via länken http://www.trippus.net/Kvalitet17PRESS och namnskylt hämtas på Svenska Mässan, presslegitimation krävs.

Läs mer

Skolforskningsinstitutet: www.skolfi.se

Utveckla undervisningen med stöd av systematiska översikter: www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/utveckla-undervisningen-med-stod-av-systematiska-oversikter

Publicerade systematiska översikter: www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/publicerade-systematiska-oversikter


Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund