2022-03-17 09:15Pressmeddelande

Erfarenheter av att använda forskning för undervisning

Systematiska forskningssammanställningar på rad

Ny rapport i serien Skolforskningsinstitutet fördjupar

Erfarenheter av att använda forskning för undervisning

– tillvägagångssätt, möjligheter och utmaningar

Forskningsresultat ska vara en del av förskolans och skolans praktik. Men vad innebär det och hur gör man för att använda forskningsresultat för att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning?

Rapporten bygger på en enkät- och intervjuundersökning om verksammas syn på forskning och deras erfarenheter av forskningsanvändning. Syftet är att bidra till förskollärares och lärares gemensamma reflektion och diskussion om användning av forskning som stöd för att utveckla undervisningen. För skolledare och huvudmän kan rapporten fungera som underlag för att planera hur verksamheten kan organiseras för att främja användning av forskning.

– Jag hoppas att rapporten kan vara en utgångspunkt för att diskutera förutsättningar och hinder för att komma vidare i arbetet med att använda forskningsresultat, säger Karolina Fredriksson, projektledare och forskare vid Skolforskningsinstitutet.

Erfarenheter av att använda forskning för undervisning finns att läsa och ladda ner som pdf på vår webbplats.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund