2018-09-26 08:50Pressmeddelande

Feedback i skrivundervisningen

Feedback i skrivundervisningen

Feedback i skrivundervisningen är institutets tredje systematiska översikt. Bakgrunden till översikten är att formativ bedömning, till exempel i form av feedback, har lyfts fram av lärare som ett område där man efterfrågar ett tydligare stöd i den konkreta undervisningssituationen.

– Översiktens resultat kan ge god vägledning för lärare, men i flera fall också stora utmaningar. Mycket av den forskning som ingår belyser samspelet mellan elever och lärare för att skapa förståelse för hur elever kan uppmärksamma, förstå, acceptera och värdesätta feedback, säger Johan Samuelsson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

– Det är min förhoppning att denna systematiska översikt ska kunna utgöra ett kvalificerat underlag till professionen i deras arbete med, och diskussioner om, feedback i skrivundervisningen, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Välkomna till pressträff vid Forskartorget (monter B05:72) på Bokmässan i Göteborg, på fredag 28 september kl. 10.50. Pressträffen inleds med en presentation kl. 10.50–11.05, därefter finns tillfälle till intervjuer.

Presentationen på Forskartorget kommer även att livesändas på www.forskartorget.se.

Anmäl deltagande till Eva Grönlund, kommunikationschef vid Skolforskningsinstitutet, e-post eva.gronlund@skolfi.se eller tel 08-523 29 802.

Journalister som inte är ackrediterade till Bokmässan kan hämta entrébiljett till mässan i Press Centre på plan 2 i Svenska Mässan mot uppvisande av presskort eller motsvarande. Läs om ackreditering: bokmassan.se/for-press/press/

 

Läs mer

Skolforskningsinstitutet: www.skolfi.se

Utveckla undervisningen med stöd av systematiska översikter: www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/utveckla-undervisningen-med-stod-av-systematiska-oversikter

Publicerade systematiska översikter: www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/publicerade-systematiska-oversikter


Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund