2020-10-20 07:21Pressmeddelande

Forskningsbidrag till praktiknära skolforskning

Skolforskningsinstitutet presenterar forskningsprojekt som har beviljats bidrag för praktiknära skolforskning.

På tisdag 27 oktober kl. 11.40 presenterar Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff de projekt som har beviljats forskningsbidrag från årets utlysning. Presentationen hålls på Lärarnas forskningskonferens.

Inriktningen för årets utlysning av forskningsbidrag: Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Lärarnas forskningskonferens är digital i år. Du kan delta vid presentationen av forskningsprojekten via zoom, anmäl ditt intresse till Eva Grönlund, kommunikationschef vid Skolforskningsinstitutet, e-post: eva.gronlund@skolfi.se.

Ytterligare information

Årets utlysning

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil

Lärarnas forskningskonferens

 Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund