2023-09-28 10:11Pressmeddelande

Historisk förståelse

Elev arbetar med källor.

Ny systematisk forskningssammanställning om historieundervisning publiceras idag

Historisk förståelse

Forskningssammanställningen visar på möjligheter för lärare på högstadiet och i gymnasieskolan att stödja elevers utveckling av historisk förståelse och ger exempel på hur man kan hantera de utmaningar som finns i undervisningen.

– Att elever har både en analytisk förmåga och ett kritiskt förhållningssätt är viktigt inte bara för deras förståelse av historien, utan även för deras förståelse av vad som händer idag, säger Skolforskningsinstitutets forskare och projektledare Alf Sjöblom. – Oavsett undervisningens upplägg behöver det finnas utrymme för både reproducerande och undersökande inslag. Det behövs en balans mellan innehållskunskaper och klassrumsdialog, mellan att etablera en historisk kontext och ett kritiskt frågeställande, fortsätter Alf Sjöblom.

Historisk förståelse handlar inte primärt om innehållet i historiska kunskaper – så kallade referenskunskaper om händelser, personer och förändringsprocesser – utan om en förmåga att förhålla sig till och analysera sådana kunskaper. I översikten har vi valt att fokusera på konkreta undervisningssituationer och på hur lärande synliggörs i klassrummet. På så sätt kan lärare känna igen sig i de utmaningar som uppstår i undervisningen.

– Målen med undervisning i skolämnet historia är många och komplexa och det är inte alltid enkelt att avgränsa dem från varandra, säger Skolforskningsinstitutets vikarierande direktör Eva Wallberg. – Det ställer krav på följsamhet och anpassning i undervisningen och min förhoppning är att historielärare med den här sammanställningen får en ökad förståelse för vad man behöver vara uppmärksam på, säger Eva Wallberg.

Historisk förståelse – undervisning i historia på högstadiet och i gymnasieskolan finns att läsa och ladda ner i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.

 

Illustration: Ása JóhannsdóttirOm Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund