2019-06-26 08:16Pressmeddelande

Individanpassad vuxenutbildning – en ny systematisk översikt presenteras på Skolgården i Almedalen

Skolforskningsinstitutet lanserar en ny systematisk översikt, Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg. I översikten sammanställs forskning om arbetssätt och metoder som är utformade för att möjliggöra individanpassning inom vuxenutbildning.

Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg

Vuxenutbildningen fyller flera viktiga funktioner i det svenska utbildningssystemet. Sverige har ett relativt omfattande system för vuxenutbildning och antalet elever inom den här typen av utbildning är större än inom gymnasieskolan.

– Det är min förhoppning att denna systematiska översikt ska ge de verksamma stöd och kunskap i att möta utmaningarna inom vuxenutbildningen, säger Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutets direktör. Vuxenutbildningen är omfattande, eleverna har olika bakgrund och antagningen är kontinuerlig och det innebär stora utmaningar, fortsätter han.

I översikten sammanställs forskning om arbetssätt och metoder som är utformade för att möjliggöra individanpassning inom vuxenutbildning.

– Översikten ger en förståelse för och förklaringar till vad som kännetecknar individanpassad undervisning som möter vuxna elevers olikheter, säger Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Välkomna till Skolforskningsinstitutets seminarium på Skolgården i Almedalen (Hamnplan, plats 231) på måndag 1 juli kl. 11.30–12.15. Där presenteras forskningsresultat från den systematiska översikten. Efter seminariet finns tillfälle till intervjuer.

Presentationen på Skolgården i Almedalen kommer också att livesändas på vår Facebooksida.

Anmäl gärna deltagande till Eva Grönlund, kommunikationschef vid Skolforskningsinstitutet, e-post: eva.gronlund@skolfi.se eller tel: 08-523 29 802, 073-257 38 02.


Läs mer
Skolforskningsinstitutet i Almedalen

Publicerade systematiska översikter


Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund