2018-05-15 08:53Pressmeddelande

Konferens för forskare och lärare om den praktiknära skolforskningens teori och praktik

Skolforskningsinstitutet, forskarskolan Learning Study (JU), Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), Stockholms stad och Stockholms universitet arrangerar en konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik. I takt med att intresset för, och förekomsten av, praktiknära skolforskning ökar, växer behovet av att diskutera kvalitetsfrågor när det gäller sådan forskning. Den praktiknära skolforskningen bedrivs ofta i samverkan med lärare i syfte att förbättra/förändra undervisningen.

Konferensen hålls torsdag 24 maj kl. 9.15-17.00 på Campus Konradsberg, Konradsbergsvägen 7 B, Stockholm.

Här finns programmet för den nationella konferensen om den praktiknära skolforskningens teori och praktik.

Medias representanter är välkomna att bevaka hela eller delar av konferensen. Anmäl deltagande senast 22 maj till Eva Grönlund, kommunikationschef vid Skolforskningsinstitutet, e-post eva.gronlund@skolfi.se eller tel 08-523 29 802.


Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund