2019-12-10 09:06Pressmeddelande

Läs, lyssna och inspireras

Här har vi samlat olika hjälpmedel och inspirationskällor för alla verksamma i skolan och förskolan att upptäcka, utforska och lära sig mer om våra systematiska översikter och andra forskningssammanställningar. Materialet ger lärare och förskollärare tillgång till forskning för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt.

– Jag är väldigt glad att vi i dag kan presentera Skolforskningsportalen, säger Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutets direktör. Portalen ger lärare och förskollärare tillgång till våra forskningssammanställningar på ett förhoppningsvis ännu mer intresseväckande sätt än tidigare.

Den kunskap som forskningen bidrar med är viktig för att utveckla undervisningen i förskola och skola. Skolforskningsportalen är en plats som gör forskningen tillgänglig och har som mål att inspirera till att öka den praktiska användningen av våra forskningssammanställningar i arbetet med att skapa undervisning som vilar på vetenskaplig grund.

Upptäck Skolforskningsportalen!


Vill du veta mer om Skolforskningsportalen? Hör av dig till Eva Grönlund, kommunikationschef vid Skolforskningsinstitutet, e-post: eva.gronlund@skolfi.se eller tel: 08-523 29 802.


Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund