2017-10-25 09:36Pressmeddelande

Nu presenterar Skolforskningsinstitutet den första systematiska översikten

Klassrumsdialog i matematikundervisningen

– matematiska samtal i helklass i grundskolan

Översikten ger en sammantagen bild av vad systematiskt utvald forskning säger om hur lärare kan engagera eleverna i matematiska samtal. Den innehåller många exempel på dialoger mellan lärare och elever och illustrerar hur lärares handlingar har betydelse för elevers deltagande i samtalen.

– Det är forskningsbaserad kunskap som vi hoppas ska ge värdefulla insikter kring den egna undervisningspraktiken och uppslag till hur den kan utvecklas, säger Skolforskningsinstitutets projektledare Karolina Fredriksson.

– Våra systematiska översikter är i första hand till för förskollärare och lärare och kan bidra till forskningsbaserad kunskap inom undervisningen, men också underlätta arbetet med att utveckla och förbättra metoder och arbetssätt, säger Lena Adamson, myndighetschef vid Skolforskningsinstitutet.

Välkomna till pressträff i Skolforskningsinstitutets monter C10:04 på Skolforum, Stockholmsmässan, tisdag 31 oktober kl 10.00.

Anmäl deltagande till Eva Grönlund, kommunikationschef vid Skolforskningsinstitutet, e-post eva.gronlund@skolfi.se eller tel 08-523 29 802.

Ackreditering till Skolforum görs här: http://www.skolforum.com/press/presstjanster/pressackreditering?sc_lang=sv-se

 

Läs mer

Skolforskningsinstitutet: www.skolfi.se

Vad är en systematisk översikt: www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/vad-ar-en-systematisk-oversikt/

Utveckla undervisningen med stöd av systematiska översikter: www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/utveckla-undervisningen-med-stod-av-systematiska-oversikter/


Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund