2024-04-26 11:23Pressmeddelande

Ny rapport i serien Skolforskningsinstitutet fördjupar

Rapportens omslag med gräs och vårblommor

Praktiknära skolforskning – resultat och erfarenheter från nio forskningsprojekt

I rapporten presenteras artiklar om nio av de forskningsprojekt som institutet har finansierat sedan 2016. Artiklarna har sitt ursprung i presentationer vid symposiet Praktiknära skolforskning – erfarenheter, dilemman och framtidsspaningar som vi arrangerade i november 2022. Ett av Skolforskningsinstitutets huvuduppdrag är att lysa ut och fördela bidrag till praktiknära skolforskning, det vill säga forskning som sker i förskolan och skolan, i samverkan mellan forskare och profession.

– Artiklarna i rapporten visar på en stor bredd av exempel på praktiknära skolforskning, en forskning som är ett viktigt bidrag för att förskola och skola ska kunna vila på vetenskaplig grund, säger Skolforskningsinstitutets vikarierande direktör Eva Wallberg.

De nio projekten i rapporten är inriktade på vitt skilda forskningsfrågor, skolämnen eller andra perspektiv, skolformer och åldersgrupper och artiklarna kan därmed läsas utifrån olika intressen. Med rapporten vill vi ge förskollärare, lärare och forskare möjlighet att få en inblick i projektens resultat, men även ta del av den praktiknära forskningens möjligheter och utmaningar.

Praktiknära skolforskning – resultat och erfarenheter från nio forskningsprojekt finns att läsa och ladda ner som pdf på vår webbplats.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund