2019-10-24 08:13Pressmeddelande

Skolforskningsinstitutet presenterar forskningsprojekt som har beviljats medel för praktiknära skolforskning

På tisdag 29 oktober kl. 10.30 presenterar Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff de projekt som har beviljats forskningsmedel från årets utlysning. Inriktning på utlysningen är: Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Pressträffen hålls i salen Galaxen på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil har krav på tydlig förankring och samverkan med förskolor och skolor, i kombination med krav på högsta vetenskapliga kvalitet.

Anmäl gärna deltagande i pressträffen till Eva Grönlund, kommunikationschef vid Skolforskningsinstitutet, e-post: eva.gronlund@skolfi.se eller tel: 08-523 29 802

Läs mer

Årets utlysning:

https://www.skolfi.se/forskningsfinansiering/utlysning-av-forskningsbidrag-2019/

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil:

www.skolfi.se/forskningsfinansiering/forskningsprofil/

På Kunskapsgymnasiet Globen hålls under tisdagen Lärarnas forskningskonferens:

http://pedagog.stockholm.se/stockholm-teaching-and-learning-studies/lararnas-forskningskonferens-2019/


Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.