2018-10-29 09:45Pressmeddelande

Skolforskningsinstitutet presenterar forskningsprojekt som har beviljats medel för praktiknära skolforskning

Inriktning på årets utlysning av forskningsmedel är: Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande. Till årets utlysning har 65 ansökningar inkommit.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil har krav på tydlig förankring och samverkan med förskolor och skolor, i kombination med krav på högsta vetenskapliga kvalitet.

Anmäl gärna deltagande till Eva Grönlund, kommunikationschef vid Skolforskningsinstitutet, e-post: eva.gronlund@skolfi.se eller tel: 08-523 29 802

Välkomna!

Hitta till Tumba gymnasium: https://goo.gl/maps/ZUbrmKVBsNF2

På Tumba gymnasium hålls under tisdagen Lärarnas forskningskonferens: http://pedagog.stockholm.se/stockholm-teaching-and-learning-studies/lararnas-forskningskonferens-2018/

 

Läs mer

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil: www.skolfi.se/forskningsfinansiering/forskningsprofil/


Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund