2017-10-27 09:34Pressmeddelande

Skolforskningsinstitutet presenterar forskningsprojekt som har beviljats medel för praktiknära skolforskning

Till årets utlysning har 94 ansökningar inkommit. Inriktning på årets utlysning av forskningsmedel är: Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil har krav på tydlig förankring och samverkan med förskolor och skolor, i kombination med krav på högsta vetenskapliga kvalitet.

På tisdag 31 oktober kl 13.15 presenterar Lena Adamson, myndighetschef vid Skolforskningsinstitutet, de projekt som har beviljats forskningsmedel. Pressträffen hålls i Nacka gymnasiums huvudentré.

Anmäl gärna deltagande till Eva Grönlund, kommunikationschef vid Skolforskningsinstitutet, e-post eva.gronlund@skolfi.se eller tel 08-523 29 802

Välkomna!

 

Hitta till Nacka gymnasium: https://goo.gl/maps/V1nLqPLgaz22

I Nacka gymnasium hålls under tisdagen Lärarnas forskningskonferens, ett arrangemang av Stockholm Teaching & Learning Studies: http://pedagog.stockholm.se/stockholm-teaching-and-learning-studies/lararnas-forskningskonferens-2017/

Skolforskningsinstitutets första systematiska översikt presenteras på tisdag 31 oktober kl 10, läs mer i pressrummet: www.skolfi.se/media.

 

Läs mer

Årets utlysning: www.skolfi.se/forskningsfinansiering/utlysning-av-forskningsmedel/

2016 års finansierade forskningsprojekt: www.skolfi.se/forskningsfinansiering/beviljade-forskningsprojekt/


Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund