2018-01-30 09:56Pressmeddelande

Tvåhundra lärare möter matematikforskare i Värnamo

Matematiklyftet har genomförts i alla kommuner i Jönköpings län och arbetet med att förstärka matematikundervisningen pågår. För att behålla och utveckla de goda arbetssätt som finns har FoUrum-utbildning i Jönköpings län och Skolforskningsinstitutet bjudit in länets lärare i matematik för att ta del av forskning i form av systematiska översikter som Skolforskningsinstitutet nyligen har publicerat.

Torsdag 1 februari träffas över 200 matematiklärare för att ta del av den senaste forskningen inom matematikundervisning. Forskare från Stockholms och Göteborgs universitet samt Skolforskningsinstitutet kommer att presentera resultat från forskningssammanställningarna Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan samt Digitala lärresurser i matematikundervisningen.

Under dagen ska lärarna också arbeta i workshops för att diskutera, dela framgångsfaktorer och tankar kring hur det fortsatta utvecklingsarbetet på skolorna kan genomföras.

Medias representanter är välkomna att delta i förmiddagsprogrammet på matematikkonferensen. Dagen inleds med kaffe kl 8.45 och från 9.15 fram till kl 12.00 presenteras forskningsöversikterna och dess resultat.

Välkomna till Gummifabriken, Jönköpingsvägen 15 i Värnamo på torsdag 1 februari.

Hitta till Gummifabriken i Värnamo: https://goo.gl/maps/53UqrMQk9K22

Anmäl gärna deltagande i pressträffen till: Katarina Haraldsson, vetenskaplig ledare, FoUrum utbildning, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län, e-post: katarina.haraldsson@rjl.se eller Anna Hedman, kommunikatör Skolforskningsinstitutet, e-post: anna.hedman@skolfi.se.

Läs om Skolforskningsinstitutets systematiska översikter: www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/publicerade-systematiska-oversikter


Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund