2021-12-15 14:00Pressmeddelande

Vad kan skolan lära av hjärnforskning?

Rapportens omslag

Skolforskningsinstitutet har tagit fram denna rapport för att ge en översiktlig introduktion till hur kunskap från hjärnforskning kan ha betydelse för skolan.

Hjärnforskning bidrar med kunskap om lärandet som ett biologiskt och kognitivt fenomen som äger rum i individen. Inom forskningsområdet studeras också viktiga förutsättningar för att barn och unga ska må bra samt kunna vara koncentrerade och uppmärksamma när de deltar i undervisningen.

Rapporten är inte tänkt att ge en heltäckande beskrivning av forskningsområdet; snarare är tanken bakom rapporten att visa exempel på hjärnforskningens kunskapsbidrag och hur de kan vara till nytta för förståelsen av barns och elevers utveckling och lärande. I rapporten diskuteras även några av de utmaningar som finns inom området.

Skolforskningsinstitutet fördjupar: Vad kan skolan lära av hjärnforskning?Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund