Att lära genom att skriva

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. För svenska elever har det traditionellt handlat om att lära sig hantverket och att behärska att skriva olika typer av texter, alltså mer om skrivandets form, och skrivande har främst behandlats i ämnena svenska och svenska som andraspråk.