Att lära demokrati

Syftet med den här systematiska översikten är att sammanställa forskning som verksamma inom skolan kan använda för att utforma undervisning på vetenskaplig grund kring skolans demokratiuppdrag. Översikten svarar på frågeställningen: Vilka arbetssätt i undervisningen främjar elevers demokratilärande?